Hogadent

Tandheelkundige inrichting
Hoe wordt een implantaat geplaatst
Onder plaatselijke verdoving wordt een gaatje in de kaak geboord waarin het implantaat wordt aangebracht.
Na enige tijd is het bot goed aan het implantaat vastgegroeid.
Dan wordt op het implantaat de definitieve kroon, brug of drukknop bevestigd.
In de tussenliggende periode kan altijd een tijdelijke kroon of een kunstgebit gedragen worden.

Terug naar Vragen